Projecten

Care@home

Ontwikkeling open domoticaplatform

Fase:

Periode: 2011-2013

Dit project richtte zich op het ontwikkelen van een domotica(koppel)apparaat dat in staat is om alle domotica oplossingen die mensen nu al thuis hebben met elkaar te verbinden. Sensoren en bewakingsmogelijkheden van zorgbehoevende mensen kunnen zo betrouwbaar en veilig worden gekoppeld met het care@home systeem. Deelnemende organisaties waren, naast GEEF, Thuiszorg Zuidwest Friesland en drie Friese mkb bedrijven. Penvoerder was de firma Zorgtechniek uit Heeg. De Provinsje Fryslân heeft aan het project een bijdrage toegekend via de subsidieregeling Fryslân Fernijt III. Het doen van onderzoek naar de behoeften van cliënten, medewerkers, management en directie van de thuiszorg vormde een goede basis voor het definiëren van functionele eisen en wensen ten aanzien van het care@home systeem. Op basis daarvan is een vertaalslag gemaakt naar technische functionaliteiten. Eén van de leerpunten uit dit project is dat de verantwoordelijkheid voor de (technische) ontwikkeling van systemen niet door een zorgorganisatie gedragen moet worden. Dit is primair de verantwoordelijkheid van technologie-/mkb-bedrijven. Heldere afspraken over taakverdeling, verantwoordelijkheden en professioneel projectmanagement zijn cruciaal. Het advies aan onze participanten is dan ook: maak gebruik van reeds bestaande systemen en richt je innovatie vooral op de implementatie en inbedding in het (zorg)proces. Zorg daarnaast voor duidelijke (contractuele) afspraken.

Nog geen PDF beschikbaar.

Meer informatie:

Sigrid Fekken