Projecten

Klanten, alarmering & IP

Onderzoek naar IP alarmering

Fase:

Periode: 2009-2012

Personenalarmering via het internet in de thuissituatie stond ten tijde van dit project in Nederland nog in de kinderschoenen. Met dit project wilde GEEF zowel installateurs, aanbieders als gebruikers voorbereiden op de overgang van alarmering via analoge lijnen naar IP en de kwaliteit van alarmering via internet testen. Projectpartners waren Caretech (leverancier van IP alarmeringsapparatuur), Zorgcentrale Noord en het Hulpmiddelencentrum. Dit was in 2009 het eerste project met IP alarmering in Nederland en de ontwikkelingen werden dan ook nauwlettend gevolgd. Het streven was om het product IP alarmering zodanig goed te hebben ontwikkeld en getest, dat het geschikt was om aan individuele klanten aan te bieden. Uitbreiden met bijvoorbeeld beeldcommunicatie was een optie om later uit te werken. Gedurende het project zijn diverse zaken onderzocht waaronder de gebruiksvriendelijkheid, snelheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de internetverbindingen, het eventuele storingspercentage en de tevredenheid van de deelnemers. Hieruit bleek onder meer dat de kwaliteit van de spreek-luisterverbinding tussen de klant en de medewerker van de zorgcentrale onvoldoende was. Vervolgens is een uitgebreid technisch onderzoek gestart bij de projectpartners en leverancier van de meldbank. Ten tijde van beĆ«indiging van dit project was IP alarmering nog niet gereed om op de particuliere markt te brengen. Dit project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van IP alarmering tot een volwassen produkt voor deze doelgroep.

PDF: 

Samenvatting evaluatie

Meer informatie:

Sigrid Fekken