Projecten

GEEFQare

Zorg en diensten op afstand

Fase:

Periode: 2008-2009

De hoofddoelstelling van dit project was onderzoek doen naar de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen door gebruik van het systeem ‘GEEFQare’. Dit systeem bestond uit een computer met touch screen en internetaansluiting met daarbij de mogelijkheid van integratie van telecom, telemedicine, e-commerce, multimedia en domotica. GEEFQare is gedurende een half jaar getest door een kleine groep bewoners van wooncomplex Drenningahof in Dronrijp. Hieruit bleek dat ouderen zonder ervaring met computers prima in staat zijn om gebruik te maken van GEEFQare. Met name het doel van spelletjes en beeldbellen met familieleden werd erg gewaardeerd. Het project heeft waardevolle kennis en ervaring opgeleverd ten aanzien van techniek, gebruikerswensen en randvoorwaarden voor implementatie. Deze kennis kan worden gebruikt bij nieuwe projecten en bij de implementatie van vergelijkbare systemen.

PDF: 

Samenvatting evaluatie

Meer informatie:

Sigrid Fekken