Projecten

Omkeer 2.0

Friese proeftuin voor wonen, welzijn en zorg

Fase:

Periode: 2011-2013

Omkeer 2.0 was een project onder de paraplu van het Transitieprogramma in de Langdurige Zorg van het ministerie van VWS. Twaalf organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg in Leeuwarden en de Trynwâlden zagen dat er verandering nodig was om de langdurige zorg betaalbaar te houden voor toekomstige generaties. Zij vormden samen een consortium. Omkeer 2.0 werd het symbool van het over je eigen grenzen en die van je organisatie heen kijken. Medewerkers  leerden elkaar kennen en zochten samen naar een betere toekomst, waarin hun organisaties een coherente, geïntegreerde en heldere dienstverlening aan de maatschappij leveren. Een maatschappij waarin burgers alle mogelijkheden krijgen aangeboden om hun eigen regie te voeren. Omkeer 2.0 is in 2009 overgegaan in Platform GEEF.

PDF:

Omkeer 2.0

Meer informatie:

Erik Zwierenberg