Projecten

eHealth

Ontwikkelen eHealth koffers

Fase: fase 3

Periode: 2013-2015

Innovator Aukje Jorritsma over haar project Ontwikkelen eHealthkoffers:
"Op dit moment bevindt eHealth zich in een razendsnelle ontwikkeling en wordt er hard gewerkt aan de implementatie van toepassingen. Door de snelle groei die eHealth doormaakt, is er een enorm groot aantal toepassingen beschikbaar, maar is het niet altijd duidelijk welke toepassing in een bepaalde sector beschikbaar is en welke toepassing voor welk doel kan worden ingezet. In navolging van de eHealthkoffers die GEEF in 2013 heeft ontwikkeld voor twee zorgorganisaties gaan we in dit project nieuwe eHealth koffers ontwikkelen voor klanten met een andere behoefte aan zorg en ondersteuning. Naast het beschikbaar stellen van eHealth toepassingen aan medewerkers van zorgorganisaties en gemeenten en het bekend maken van deze toepassingen bij klanten, gaan we ook aan de slag met de werkprocessen. Ons streven is dat het gebruik van eHealth toepassingen in het werkproces wordt geïntegreerd en dat de koffers door de organisaties zelf worden ondesteund en beheerd."

PDF:
Thuiszorg het Friese Land 2013
Thuiszorg het Friese Land 2014
Thuiszorg de Friese Wouden 2013
Thuiszorg de Friese Wouden 2014
Thuiszorg Zuidwest Friesland 2014
Thuiszorg Noorderbreedte 2014
Gemeente Leeuwarden 2014
Gemeente Smallingerland 2014

Meer informatie:

Aukje Jorritsma