Projecten

Woonzorgatlas

Friesland brede inventarisatie

Fase: fase 3

Periode: 2013 - heden

Doelstelling Woonzorgatlas:
Het in beeld brengen van het veranderende landschap van zorgvastgoed in Friesland.

Dit gebeurt aan de hand van:

-          Voor welke veranderopgave staan we in Friesland?

o   Demografische ontwikkelingen

o   Toekomstige vraag naar zorgvastgoed (prognoses)

o   Huidige aanbod van zorgvastgoed (in aantallen)

-          De risico‚Äôs van het huidige aanbod van zorgvastgoed inzichtelijk maken

-          In hoeverre wordt er aan de vraag naar zorgvastgoed voldaan?

 

Ambitie Woonzorgatlas:

Een Friesland-dekkende Woonzorgatlas, waarin al het in de provincie aanwezige zorgvastgoed in kaart wordt gebracht. Deze ambitie wordt in fases uitgewerkt.

-          Fase 1: 4 bij GEEF aangesloten corporaties

-          Fase 2: Alle Friese corporaties

-          Fase 3: Start met 10 zorgorganisaties

-          Fase 4: Uitbreiding naar alle Friese zorgorganisaties

-          Fase 5: Uitbreiding naar beleggers en andere marktpartijen


PDF:
Versie 1 - juni 2015
PDF: Versie 2 - december 2016 
PDF: Versie 3 - november 2017