Projecten

Selectie eHealth & domotica

Ontwikkelen standaard aanpak voor selectie en implementatie

Fase: fase 4

Periode: 2013

Albert Scheffer over zijn project Selectie eHealth en domotica:
"Gemeenten zijn druk bezig zich voor te bereiden op een ingrijpende verandering in het sociaal domein. De decentralisatie van taken op het gebied van werk, zorg en welzijn en de taken van de jeugdhulp en jeugdzorg gaan voor een verandering zorgen. Gemeenten moeten het anders doen dan de rijksoverheid voorheen want ze krijgen gemiddeld zo'n 25% korting op de budgetten. Het mantra van de regering is dat mensen meer zelf moeten doen en hun netwerk inschakelen voor ondersteuning. Het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfregie is dus een belangrijke uitdaging voor gemeenten. We hebben het idee dat er nog niet volop gebruik wordt gemaakt van technische oplossingen die er zijn en het gebruik van internet. Maar hoe zorg je als gemeente dat de juiste oplossingen beschikbaar komen voor de inwoners? Wie heb je daar meer voor nodig en wat is je rol daarin? En … welke oplossingen kun je faciliteren? We gaan kijken naar handige tools en willen een beslisboom ontwerpen die de keuzes waar je als gemeente voor komt te staan (om die zelfredzaamheid van je inwoners te vergroten) helpen te verduidelijken."

PDF: Hier te downloaden.

Meer informatie:

Albert Scheffer