Samen technologische kansen benutten in wonen, zorg en welzijn

Huis van het Heden

Het Huis van het Heden is een ruimte in de NHL Hogeschool te Leeuwarden, die ingericht is als woning. In deze ruimte presenteert GEEF oplossingen die veiliger, toegankelijker en comfortabeler wonen mogelijk maken.

Woonzorgatlas Fryslân

Woonzorgatlas Fryslân is een instrument dat is ontwikkeld door Fries Sociaal Planbureau en Platform GEEF. Het is een instrument waarmee gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen inzicht krijgen in de (toekomstige) geschiktheid en beschikbaarheid van zorgvastgoed. Alle data uit de Woonzorgatlas zijn terug te vinden en toe te passen op de eigen regio via de interactieve database.

Mijn Huis op Maat

Jong of iets ouder; uw huis is uw thuis. Hier wilt iedereen graag veilig en comfortabel wonen. Mijn Huis Op Maat Friesland is een gezamenlijk publiekscampagne van verschillende Friese gemeenten, met als doel om Friese burgers op een eenduidige manier te informeren over de mogelijkheden die zij hebben om hun woning in te richten op de toekomst, zodat zij hier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Digitale vroegsignalering

Wat is de potentie van preventie als digitale middelen hierbij gaan ondersteunen? In dit project kijken we met verschillende partijen hoe een netwerk rondom een persoon met bijvoorbeeld verward gedrag ondersteunt kan worden met digitale middelen waarmee eerder gesignaleerd en beter geintervenieerd kan worden.

GEEF producties en publicaties

Platform GEEF houdt zich op veel verschillende vlakken bezig met technologie en langer zelfstandig thuis wonen. Om meer inzicht te geven in de projecten die GEEF doet en hoe deze aansluiten bij de Friese bevolking, zijn er verschillende videoproducties gemaakt.

Respijtappartementen

In samenwerking met verschillende zorgpartijen worden enkele respijtappartementen in Friesland ‘digitaal proof’ gemaakt.

Internationale samenwerking

Naast de regionale en nationale samenwerking, zoekt GEEF ook internationaal naar kennisuitwisseling die onze maatschappelijke opgave kan ondersteunen.

GEEF evenementen

GEEF organiseert regelmatig evenementen, varierend van kleine bijeenkomsten rondom een specifiek thema, tot een jaarlijks symposium voor 100+ deelnemers.
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren